Why Huntress » AV/TC & privacy » return policy

Retourneren van producten en terugbetalingen
(1)​ Je hebt het recht jouw bestelling te annuleren, onze producten te retourneren en de koopovereenkomst te ontbinden binnen 14 dagen nadat je de producten ontvangen hebt. Dus als je om welke reden dan ook niet tevreden bent met onze producten, heb je het recht ze terug te sturen en krijg je het aankoopbedrag geretourneerd (met uitzondering van de verzendkosten) op voorwaarde dat:
(a) de producten worden teruggezonden naar: HUNTRESS V.O.F, Krommesteeg 1, 3984 NE te Odijk, Nederland, binnen 14 dagen nadat je bestelling door jou is ontvangen; en (b) de producten worden geretourneerd in hun oorspronkelijke staat, niet beschadigd, gewassen, veranderd of gedragen en de originele verpakking is bijgesloten tezamen met alle bijbehorende accessoires of instructieboekjes. De kosten voor de retourzending worden berekend.
(2)​ Wij verzoeken je de producten niet te gebruiken, ze zorgvuldig te behandelen terwijl ze in je bezit zijn en ze zo spoedig mogelijk na het annuleren van je bestelling aan ons te retourneren in hun oorspronkelijke staat naar het adres vermeld in artikel 8(1). De producten mogen niet later dan 14 dagen na het tijdig annuleren van je bestelling aan ons geretourneerd zijn. 

(3)​ Wij wijzen je erop dat wanneer je niet zorgvuldig met de producten omgaat, of ze niet tijdig aan ons retourneert, wij het recht hebben om de schade die wij als gevolg daarvan lijden, op jou te verhalen. 

(4)​ Als wij de producten niet binnen een redelijke tijd van je ontvangen hebben, behouden wij ons het recht voor om een koeriersdienst de producten te laten ophalen bij het adres waar zij zijn afgeleverd en berekenen wij de betreffende kosten aan jou door, onverminderd je verplichtingen op basis van lid (2).

(5)​ We zullen het door jou terug te ontvangen bedrag overmaken op de bankrekening die je ons hebt aangegeven op het retourformulier binnen [30] dagen nadat wij de producten hebben ontvangen in overeenstemming met leden (1) tot en met (4) hierboven. We sturen je dan een e-mail die bevestigt dat deze terugbetaling heeft plaatsgevonden.                                                        (6)​ HUNTRESS V.O.F is niet verplicht om retourzendingen te accepteren en om terugbetalingen te verrichten voor producten en zendingen die niet in overeenstemming zijn met de leden (1) tot en met (4) boven. Producten die niet door ons worden geaccepteerd worden naar je teruggestuurd.