Why Huntress » AV/TC & privacy

These Terms are available in the Dutch & English language.

Algemene mededeling: Huntress vof heeft de exclusieve rechten op het woord Huntress en op het logo (beeldmerk). Deze gegevens zijn terug vindbaar op: Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). 

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden van de Vennootschap onder Firma HUNTRESS, hierna te noemen HUNTRESS
Geldend met ingang van 1 april 2018.
1. Toepasselijkheid en definities
(1)​ Deze Algemene Voorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’​)​ zijn van toepassing wanneer je de webshop van ​HUNTRESS Clothing(​hierna ‘webshop’) bezoekt of bestellingen plaatst om producten te kopen van de webshop. De in deze Voorwaarden gebruikte woorden ‘wij, ons, onze’ houden een verwijzing in naar HUNTRESS V.O.F, gevestigd aan de Krommesteeg 1, 3984NE Odijk, Nederland. De aanduidingen ‘jij/jou/jouw’ verwijzen naar jou, de gebruiker van de webshop.
(2)​ Je dient deze Voorwaarden te lezen alvorens je de webshop bezoekt en een bestelling
plaatst. Wanneer je de webshop bezoekt of producten bestelt bij de webshop, ga je akkoord met deze voorwaarden. 

2 Onze Overeenkomst
(1)​ Wanneer je gebruik maakt van de webshop en ben je jonger dan 18 jaar, dan moeten je ouders/voogd instemmen met je aankopen.
(2)​ Jouw bestelling geldt als een aanbod aan ons om de producten die je hebt uitgekozen in de webshop, te kopen. Alle bestellingen worden geplaatst op voorwaarde van beschikbaarheid en zijn geen bindende koopovereenkomst tenzij door ons geaccepteerd. We behouden ons het recht voor een bestelling niet te accepteren.
(3)​ De webshop richt zich op verkoop aan privé personen die niet optreden voor een bedrijf. We behouden ons het recht voor om bestellingen voor grotere hoeveelheden van een besteld product te weigeren.

3 Persoonlijke Account
(1)​ Om het gebruik van de webshop gemakkelijk voor je te maken, kun je een personal account aanmaken. De privé gegevens die je tijdens de inschrijvingsprocedure en daarna aan ons geeft zullen dan worden opgeslagen, zodat ze automatisch weer opgehaald kunnen worden bij elke nieuwe bestelling. We zullen de opgeslagen gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met ons Privacy Beleid.
(2)​ Volg de instructies op in de webshop en geef ons de volgende informatie:
- je voornaam en achternaam;
- volledig adres en postcode;
- geboortedatum;
- e-mailadres en, indien van toepassing
- afleveradres indien anders dan je huisadres.
(3)​ We zenden je automatisch een e-mail zodat je weet dat je account is aangemaakt. Jouw e-mail adres dient als gebruikersnaam voor jouw account. Gedurende de inschrijvingsprocedure word je gevraagd je eigen wachtwoord aan te maken. Je kunt dan je wachtwoord veranderen wanneer je inlogt op je account. Houd je gebruikersnaam en wachtwoord altijd geheim en geef ze niet aan een derde die je daartoe niet hebt gemachtigd. Jij bent en blijft verantwoordelijk voor het gebruik van je gebruikersnaam en wachtwoord.

4 De Bestelprocedure
(1)​ Je kunt producten van onze collecties uitzoeken, waarvan de gegevens aan het ‘Winkelmandje’ (Shopping Bag) worden toegevoegd, door op de ‘Toevoegen-aan-winkelmandje-knop’ te klikken. Wanneer je op de ‘Ga-verder-met-bestellen-knop’
klikt, zet je de leveringsprocedure voor de producten die je aan je Winkelwagentje hebt toegevoegd, in werking. Door op de ‘Plaats-bestelling-knop’ te klikken geef je aan dat je de producten in het Winkelwagentje wilt kopen. Zodra wij deze bestelling hebben geaccepteerd op de wijze zoals hieronder aangegeven, is je bestelling een bindende koopovereenkomst tussen jou
en ons.
(2)​ Nadat je betaald hebt krijg je ​automatisch e​en e-mail van ons die de ontvangst van jouw bestelling bevestigt (de Bevestiging) met een opsomming van de gegevens van jouw bestelling. Wij raden je aan deze te printen en bij je eigen boekhouding te bewaren.
(3)​ We sturen je een tweede e-mail wanneer we de producten naar jou verzenden. Met deze e-mail aanvaarden wij die jouw bestelling ( de Aanvaarding). Op dat moment is de bindende koopovereenkomst tussen jou en ons afgesloten. We slaan een kopie op van bestellingen die door ons zijn aanvaard.

5 Aflevertijden, Beschikbaarheid van Producten
(1)​ Producten worden afgeleverd in ​de EU, Canada, IJsland, Zweden en Zwitserland.
(2)​ Wij zijn afhankelijk van derden voor het vervoeren van je aankoop en kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor welke vertraging dan ook.
(3)​ Alvorens de producten worden afgeleverd, heb je het recht om je bestelling te annuleren door een e-mail te sturen in overeenstemming met artikel ​9; ​je dient daarbij het bestelnummer op te geven dat je vindt in de Aanvaarding. Wij kunnen niet garanderen dat wij jouw bestelling nog kunnen annuleren als deze al is opgepikt door de vervoerder.
(4)​ Indien om welke reden dan ook de producten die je hebt besteld niet voorradig zijn, zullen we je daarvan per e-mail op de hoogte stellen. Wij accepteren je bestelling op basis van onze “Aanvaarding” in de mate waarin de producten beschikbaar zijn. Er zal geen koopovereenkomst worden afgesloten met betrekking tot producten die niet voorradig zijn. 
(5)​ Zodra de producten bij jou zijn afgeleverd, is het risico van de producten voor jou en zijn ze jouw verantwoordelijkheid.

(5.1) Huntress verzendt op dinsdag/woensdag en zaterdag.

6 Prijzen en Verzendkosten
(1)​ Alle prijzen die op de webshop staan zijn inclusief de op dat moment van toepassing zijnde wettelijk verplichte BTW.
(2)​ De prijzen die op de webshop staan zijn exclusief verzendkosten. 

7 Betaling
(1)​ Onze producten dienen betaald te worden via een van de betalingsmethoden die je aangeboden worden gedurende de betalingsprocedure. Wanneer je betaalt met een creditcard zijn lid twee (2) en lid drie (3) van dit artikel van toepassing.
(2) ​Het volledige bedrag dat je moet betalen zal van je card worden afgeschreven op het moment dat de producten aan je verstuurd worden of kort tevoren.
(3)​ Alle houders van creditcards worden onderworpen aan validatiechecks en autorisatie door de instelling die de creditcard heeft uitgegeven. Indien de uitgever van je creditcard weigert de betaling te autoriseren, dan aanvaarden we je bestelling niet. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor vertraging of het niet doorgaan van de levering en zijn ook niet verplicht om jou de reden van de weigering mede te delen.


8 Retourneren van producten en terugbetalingen
(1)​ Je hebt het recht jouw bestelling te annuleren, onze producten te retourneren en de koopovereenkomst te ontbinden binnen 14 dagen nadat je de producten ontvangen hebt. Dus als je om welke reden dan ook niet tevreden bent met onze producten, heb je het recht ze terug te sturen en krijg je het betaalde bedrag geretourneerd met uitzondering van de betaalde verzendkosten, op voorwaarde dat:
(a) de producten worden teruggezonden naar: HUNTRESS V.O.F, Krommesteeg 1, 3984NE Odijk, Nederland, binnen 14 dagen nadat je bestelling door jou is ontvangen; en (b) de producten worden geretourneerd in hun oorspronkelijke staat, niet beschadigd, gewassen, veranderd of gedragen en de originele verpakking is bijgesloten tezamen met alle bijbehorende accessoires of instructieboekjes. Ongedragen geretourneerd worden en in hun ongeopende, originele verpakking met het label en prijskaartje er nog aan. Zo niet, dan kunnen deze niet geretourneerd worden. De kosten voor de retourzending worden berekend. 

(2)​ Wij verzoeken je de producten niet te gebruiken, ze zorgvuldig te behandelen terwijl ze in je bezit zijn en ze zo spoedig mogelijk na het annuleren van je bestelling aan ons te retourneren in hun oorspronkelijke staat naar het adres vermeld in artikel 8(1). De producten mogen niet later dan 14 dagen na het tijdig annuleren van je bestelling aan ons geretourneerd zijn.
(3)​ Wij wijzen je erop dat wanneer je niet zorgvuldig met de producten omgaat, of ze niet tijdig aan ons retourneert, wij het recht hebben om de schade die wij als gevolg daarvan lijden, op jou te verhalen. 

(4)​ Als wij de producten niet binnen een redelijke tijd van je ontvangen hebben, behouden wij ons het recht voor om een koeriersdienst de producten te laten ophalen bij het adres waar zij zijn afgeleverd en berekenen wij de betreffende kosten aan jou door, onverminderd je verplichtingen op basis van lid (2).
(5)​ We zullen het door jou terug te ontvangen bedrag overmaken op de bankrekening die je ons hebt aangegeven op het retourformulier binnen [30] dagen nadat wij de producten hebben ontvangen in overeenstemming met leden (1) tot en met (4) hierboven. We sturen je dan een e-mail die bevestigt dat deze terugbetaling heeft plaatsgevonden. 

(6)​ HUNTRESS V.O.F is niet verplicht om retourzendingen te accepteren en om terugbetalingen te verrichten voor producten en zendingen die niet in overeenstemming zijn met de leden (1) tot en met (4) boven. Producten die niet door ons worden geaccepteerd worden naar je teruggestuurd.

9 Gebrekkige Producten
(1)​ Wij vragen je om de bestelde producten onmiddellijk na aflevering te controleren. Als je producten een gebrek vertonen of niet voldoen aan de beschrijving die op de webshop staat, neem dan zo spoedig mogelijk contact op via info@huntress-clothing.com 
Wanneer ook wij van mening zijn dat de producten gebrekkig zijn, vervangen wij de producten indien beschikbaar, of anders krijg je het voor deze producten betaalde bedrag tezamen met de verzendkosten terug.

10 Jouw Privé Gegevens
(1)​ De privé gegevens die je aan ons geeft terwijl je de webshop gebruikt gebruiken wij alleen in overeenstemming met ons privacy beleid.

11 Aansprakelijkheid
(1)​ De rechtsmiddelen die je hebt in geval van gebrekkige producten of te late aflevering zijn vermeld in artikel ​5(2) en artikel 9 ​hierboven. Wij zijn niet aansprakelijk voor overige schade behalve in geval van schade ten gevolge van grove onachtzaamheid of moedwillige schade veroorzaakt door een persoon die namens ons handelde. (2)​ Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of verlies door jou geleden wanneer je deze Voorwaarden niet bent aangegaan als consument maar als professionele
tegenpartij.
(3)​ Wij: 
(i) accepteren geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan je computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van jouw gebruik van de webshop; (ii) garanderen niet dat de inhoud en de diensten beschikbaar zullen zijn op de webshop. De
inhoud en services op de webshop worden aangeboden op basis van "zoals ze zijn" en "indien voorradig"; of (iii) garanderen niet dat de webshop ongestoord tot je beschikking zal staan en volledig operatief, noch dat de informatie op de webshop zelf geen fouten of weglatingen zal vertonen (wij doen echter ons uiterste best om fouten en weglatingen zo spoedig mogelijk te corrigeren
zodra deze onder onze aandacht zijn gebracht). (4)​ Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging of het niet voldoen aan onze verplichtingen op basis van deze Voorwaarden indien de vertraging of tekortkoming ontstaat vanwege een gebeurtenis die redelijkerwijze niet binnen onze macht ligt. Zulke gebeurtenissen omvatten, zonder daartoe te zijn beperkt, falen van de infrastructuur, overheidsingrijpen, oorlogen, burgerlijke onrust, kaping, brand, overstroming, ongeluk, storm, staking, bedrijfsbezetting, terroristische aanvallen of vakbondsacties die ons of onze toeleveranciers treffen. (5)​ Indien de levering van producten door HUNTRESS of door HUNTRESS ingeschakelde derde(n) mocht leiden tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de toepasselijke
aansprakelijkheidsverzekering van HUNTRESS wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat HUNTRESS in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt. In het geval geen uitkering op grond van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van HUNTRESS voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het hoogste drie maal de het aankoopbedrag van betreffende product(en) met een maximum van € 1.000,-- per product. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden
uitgesloten.

12 Copyright en Overige Intellectuele Eigendomsrechten
(1)​ Jouw gebruik van de webshop verschaft je geen enkel recht met betrekking tot copyright, rechten inzake tekeningen of ontwerpen, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van ons (of de intellectuele eigendomsrechten van derden) te gebruiken.
(2)​ We stellen de webshop alleen beschikbaar aan jou voor jouw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. De inhoud van de webshop mag niet gebruikt worden voor enig ander doel zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

13 Slotbepalingen
(1)​ Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen of bij te werken.
(2)​ Deze Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met het Nederlands recht en alleen het Nederlandse recht zal erop van toepassing zijn. Geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze Voorwaarden of een overeenkomst daaruit voortvloeiende zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in Utrecht, Nederland.
(3)​ Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt door een rechtbank of regulerend lichaam, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
(4)​ Laat het ons weten als je vragen of klachten hebt met betrekking tot de webshop. Je kunt contact met ons opnemen via e-mail: info@huntress-clothing.com

 

 

 

Privacybeleid HUNTRESS VOF

 

Dit privacybeleid geeft je inzicht in de gegevens die we verzamelen, voor welk doel we deze gegevens verzamelen en gebruiken en hoe de gegevens worden opgeslagen. We respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

De verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens is HUNTRESS VOF (hierna: HUNTRESS)

Website: https://www.huntress.nl/

Inschrijfnummer KvK: 70875820

Adres: Krommesteeg 1, 3984NE Odijk

BTW-nummer: NL858494127B01

 

1. Verwerkingsdoeleinden

We verwerken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

beheren van jouw account;

beoordelen, verwerken en afronden van bestellingen, retouren en klachten;

onze eigen marketingdoelen en marketingdoeleinden van partijen waarmee we samenwerken;

beheren van onze aanspraken in het geval dat HUNTRESS geen betaling ontvangt ondanks diverse waarschuwingen;

voldoen aan wettelijke verplichtingen / afdwingen van rechten en aanspraken;

het maken van analyses waaronder voor statistische doeleinden.

 

2. Welke gegevens verwerken we?

HUNTRESS verwerkt de volgende gegevens in haar klantenbestand:

(Van deze gegevens worden ook historische gegevens bewaard voor zover wettelijk toegestaan)

 

a. Gegevens over wie je bent

We verwerken jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboortenaam, geslacht, emailadres, telefoonnummer, wachtwoord en klantnummer.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden tenzij je ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Nieuwsbrieven worden per e-mail en alleen na aanmelding verstuurd. In iedere nieuwsbrief is een link opgenomen om je af te melden. Je telefoonnummer zal niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt en we verstrekken geen adresgegevens aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. HUNTRESS kan aan haar verstrekte adresgegevens gebruiken voor het toezenden van reclamemateriaal van HUNTRESS.

b. Bestelgegevens

Alle gegevens die van belang zijn om jouw bestelling te kunnen verwerken, worden verwerkt waaronder de gegevens van bestellingen, retouren, annuleringen, kortingen, (afwijkende) leveradressen, bestelkanalen en gekozen betaalmethoden.

c. Boekingen en betalingen

Op je account verwerken we de leveringen, betalingen, correcties, renteboekingen, kostenboekingen, betalingsregelingen, betaalachterstanden en overige boekingen zoals automatische incasso’s en blokkeringen in verband met bijv. schuldhulp of bewindvoering.

d. Correspondentie en contactgeschiedenis

Alle gevoerde correspondentie (via post, email, telefoon of social media) wordt verwerkt en opgeslagen. Denk hierbij aan bevestigingen van bestellingen of retouren en aan betalingen, facturen, betaalverzoeken, rekeningoverzichten en afhandeling van klachten. Daarnaast wordt opgeslagen of je toestemming hebt gegeven voor overige diensten zoals onze nieuwsbrief of het ontvangen van een sms over de levering.

e. Gebruik van onze website

We houden bij welke artikelen in je winkelmandje of op je verlanglijstje zijn geplaatst, welke pagina’s bezocht zijn, het apparaat waarmee je onze site bezoekt, je IP-adres, je cookie-instellingen en de cookies zelf. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. HUNTRESS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

HUNTRESS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HUNTRESS heeft hier geen invloed op. HUNTRESS heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

HUNTRESS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door HUNTRESS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@huntress-clothing.com.

f. Inzien en aanpassing van gegevens

Indien gewenst kun je jouw gegevens inzien en waar nodig aanpassen. Je kunt in verband hiermee contact met ons opnemen via info@huntress-clothing.com.

 

3. Beveiliging van jouw gegevens

HUNTRESS maakt gebruik van beveiligde verbindingen op al haar webpagina’s .

We slaan niet meer gegevens op dan noodzakelijk en zorgen ervoor dat er in onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. We nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. We garanderen daarom een passend beveiligingsniveau.

 

4. Transport van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen zullen we jouw persoonsgegevens met derde(n) delen.

a. Logistieke partners

Bij het verwerken van jouw bestelling(en) worden persoonsgegevens verstrekt aan één van de volgende logistieke partners:

- PostNL, Prinses Beatrixlaan 23, 2595 AK Den Haag;

- UPS Nederland BV, Zandsteen 22, 2132 MR Hoofddorp

- DHL Parcel (e-Commerce) B.V., Postbus 40229, Reactorweg 25
3504 AA Utrecht

Zonder het verstrekken van gegevens aan deze partners kunnen de bestelde artikelen niet op jouw adres of het door jouw gekozen alternatief leveradres bezorgd worden en/of worden opgehaald. De bovenvermelde logistieke partners kunnen gebruik maken van derden voor de bezorging van jouw pakket waarbij zij ervoor zorgen dat deze derden dezelfde waarborgen bieden met betrekking tot jouw privacy. In uitzonderlijke gevallen kan een artikel rechtstreeks vanuit de leverancier bij jou worden bezorgd zonder tussenkomst van bovenvermelde partners.

b. Overige partijen

Op basis van wettelijke verplichtingen kan HUNTRESS gegevens verstrekken aan de overheid, politie,

justitie en andere publiekrechtelijke organen of overige partijen. In het geval van (vermoedelijke) fraude behoudt HUNTRESS zich het recht voor om aangifte te doen bij de politie onder vermelding van de daarvoor benodigde persoonsgegevens of een extern onderzoek door een recherchebureau te laten uitvoeren. In het kader van een gerechtelijke procedure mogen we gegevens verstrekken aan de betrokken partijen waaronder advocaten, rechtsbijstand, deurwaarders, ingeschakelde deskundigen en rechtbank.

5. Bewaartermijn

We slaan persoonsgegevens op voor de duur van de actieve klantrelatie en/of in het geval van een andere zakelijke relatie met HUNTRESS (bijv. een nieuwsbrief-permissie). In het geval van verwijdering van jouw account en/of het beëindigen van de zakelijke relatie op enigerlei wijze, worden jouw persoonsgegevens verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaarplichten die op HUNTRESS rusten. Behouden we persoonsgegevens dan worden deze enkel gebruikt om te voldoen aan wettelijke regels/eisen en/of om onze eigen rechten en aanspraken af te (kunnen) dwingen en/of voor statistische doeleinden. We bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

6. Informatie over jouw rechten

Als je jouw rechten onder de huidige (privacy-)wetgeving wil uitoefenen, verzoeken we je om dit aan ons kenbaar te maken via onderstaande contactgegevens. Vermeld hierbij de reden van je verzoek.

a. Recht op inzage

Je hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens we van jou verwerkt hebben en aan welke derde(n) gegevens zijn verstrekt.

b. Recht op verwijdering en rectificatie

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens aan te (laten) passen of te laten verwijderen. Indien er sprake is van onjuiste gegevens, zullen deze worden aangepast zodra we jouw melding hierover ontvangen. Als aan de wettelijke voorschriften is voldaan zullen persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt of indien persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Persoonsgegevens zijn uitgesloten van verwijdering indien deze gebruikt worden om te voldoen aan onze taken (bijv. in het geval van contractuele verplichtingen), ten behoeve van het uitoefenen van onze rechten en aanspraken en indien we verplicht zijn gegevens te bewaren op basis van een wettelijke bewaarplicht.

c. Recht op beperking

Indien aan de wettelijke voorschriften is voldaan, kun je verzoeken dat de verwerking van jouw persoonsgegevens wordt beperkt. Dit betekent dat de (verdere) verwerking van bepaalde gegevens gestaakt wordt.

d. Recht op bezwaar

Je hebt het recht om, op enig moment, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. We zullen de verwerking vervolgens staken tenzij we – in overeenstemming met de wettelijke voorschriften – zwaarwegende legitieme gronden kunnen aantonen voor de verwerking welke zwaarder wegen dan jouw belangen.

We merken hierbij op dat bij een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, deze persoonsgegevens enkel worden gebruikt voor het verwerken van dit bezwaar en het niet langer versturen van reclamemateriaal. Het bezwaar heeft geen effect op de verwerking van persoonsgegevens op basis van één van de overige verwerkingsdoeleinden.

7. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen en bij een volgend bezoek wordt deze informatie herkend/opgehaald. Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen we er bijvoorbeeld voor dat:

- Je bij jouw bezoek aan onze webwinkel niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;

- We je speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals je verlanglijstje of je winkelmandje;

- We kunnen meten hoe onze webwinkel wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;

- We je advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van jouw interesses;

- We kunnen herkennen welk apparaat je gebruikt als je onze website bezoekt;

- We kunnen (laten) registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op je behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet.

Via onze webwinkel worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Door middel van het plaatsen van cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen.


8. Contact

Als je wil reageren op ons privacybeleid of je rechten wilt uitoefenen, kun je contact opnemen via email: info@huntress-clothing.com

 

9. Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van HUNTRESS zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie, elke overeenkomst en alle correspondentie. Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden.

 

www.HUNTRESS-CLOTHING.com en www.huntress.nl  is een website van HUNTRESS VOF

 

Terms & Conditions

General Terms and Conditions for Huntress V.o.F. Web shop Issued

1 Scope and Definitions

(1) These General Terms and Conditions (the "Terms") will apply when you access Huntress Web shop or place orders to purchase any of the goods on the website from Huntress. Any reference to "we"/"us"/"our" in these Terms is a reference to Huntress. located at Krommesteeg 1, 3984NE Odijk, The Netherlands and any reference to "you"/"yours" means you, the user of the Web shop.

(2) Read these Terms before using the Web shop and placing your order. By accessing any part of the Web shop or ordering goods from the Web shop, you agree to be bound by these Terms.

(3) These Terms are available in the English and Dutch language.

2 Our Contract

(1) When you use the Web shop and you are under 18 years of age, your parents/guardians must assent to your purchases.

(2) Your order constitutes an offer to us to buy the goods you select from the Web shop. All orders are subject to availability and will not constitute a binding contract of sale until accepted by us. We reserve the right to refuse to accept an order.

3 Personal Account

(1) To make use of the Web shop comfortable you may register for a personal account. Any personal data that you provide us with during the registration process and thereafter will in that case be stored, as to automatically be re-entered with each new order. We will only use the stored data in accordance with our Privacy Policy.

(2) Follow the instructions in the Web shop and supply us with the following information:
- your name and surname;
- full address and postal code;
- date of birth;
- email address; and, where applicable
- different delivery address.

(3) We will send you an email automatically as proof your account has been created. Your email address will act as the user ID for your account. 

4 The Order Process

(1) You may select items from our collections, details of which will be added to the "Shopping Bag" by clicking on the "Add-to-Bag-button". By clicking on the "Go to checkout-button" you initiate the checkout process for the goods added to the Shopping Bag. By clicking on the "Place order now-button" you submit an offer to buy the goods in the Shopping Bag. As soon as this offer is accepted by us in the way specified further in this section below, your order forms a binding contract of sale between you and us.

(2) After payment you will automatically be sent an email confirming receipt of your order (the "Confirmation") with a summary of the details of your order, which we would recommend that you print out and keep for your own records.

5 Delivery Times, Availability of Goods

(1) Goods will be delivered throughout EU, Canada, Iceland, Sweden and Switzerland.

(2) We are dependent on third parties for shipping your purchase and cannot accept liability of any kind for delays. 

(3) Before delivery of the goods you have the right to cancel your order by email in accordance with paragraph 8 under reference of the order number provided in the Acceptance.

(4) Our goods are custom made (with exception of our merchandise) this means we will inform you by email about the delivery time. Our acceptance of your order in the Acceptance is limited to the goods that are available. No contract of sale will be concluded in respect of goods that are not available. Your payments shall be immediately refunded to you.

(5) As soon as the goods are successfully delivered to you, they become your responsibility.

(5.1) Huntress ships on Tuesday, Wednesday and Saturday

6 Prices and Delivery Charges

(1) All of the prices listed on the Web shop include the currently applicable statutory value-added tax.

(2) The prices shown on the Web shop do not include delivery charges. The delivery charges will depend on the size of the parcel and destination. Huntress informs you by email (after registration at our web shop) about the delivery costs.

(3) If you decide to cancel your complete order and return all of the items ordered, we will not refund the delivery costs. Should you cancel your order partially and return some of the items you ordered, we will not refund the delivery charges.

7 Payment

(1) Payment for your goods must be made via one of the payment methods offered to you during the payment process.

8 Returns and refunds

(1) Within the EU seven days cancel your order and for NL fourteen days to cancel you order.
(a) the goods are returned to: Huntress, Krommesteeg 1, 3984NE Odijk, The Netherlands within 14 days of your order being delivered to you; and
(b) the goods are returned in their original condition, have not been damaged, washed, altered or worn and include the original packaging and any related accessories or instruction books. Body stockings must for hygienic reasons be returned unworn and in their unopened, original packing with the label and price tag attached. If not, they cannot be returned. 

(2) We ask you not to use the goods to take reasonable care of the goods whilst they are in your possession and return them to us in their original condition at the address given in paragraph 8(1) as soon as reasonably possible after cancelling your order. The goods should be returned to us no later than 14 days after timely cancellation of your order.

(3) Please note that if you fail to take reasonable care of the goods, or fail to return the goods timely to us, we will be entitled to make a claim against you for any losses which we suffer as a result.

(4) If we have not received the goods from you within a reasonable time following cancellation, we reserve the right to send a courier to collect the goods from the address to which they were delivered and charge you for the costs we incur in doing so, notwithstanding your obligations under subsection (2).

(5) We will provide you with the relevant refund to the bank account specified by you on the return form within [30] days of us receiving the goods in accordance with subsections (1) to and including (4) above. We will then send you an email confirming that this refund has been made.

6) Huntress is under no obligation to accept returns and provide refunds for goods that do not comply with subsections (1) to and including (4) above. Goods that are not accepted by us will be returned to you and all costs for delivery charged on your behalf.

(7) Do you have any questions, please contact us at info@huntress-clothing.com.

9 Faulty Goods

(1) We ask you to immediately check the ordered goods after delivery. If your goods are faulty or do not meet the description given on the Web shop, please contact us as soon as possible at info@huntress-clothing.com. We will not accept any pictures made from the goods, if a fault is in your order, Huntress must receive the package back and give a own check. Any scratching from knives, point of a gun, will not be a reason for us to accept the refund.

10 Your Personal Data

(1) The personal information that you provide to us whilst using the Web shop is very important to us and we will only collect and use it in accordance with our Privacy Policy.

11 Liability

(1) Your remedies in case of faulty goods or late delivery are set out in paragraph 5(2) and paragraph 9 above. We are not liable for any further damages, except in case of damage as a result of gloss negligence or willful damage by any person acting on our behalf.

(2) We will not be liable or responsible for any loss or damage caused to you where you are not entering into these terms as a consumer, but as a professional party.

(3) We do not:
(i) accept any liability for damage to your computer system or loss of data that results from your use of the Web shop;
(ii) guarantee which content and services will be available on the Web shop. All content and services on the Web shop are provided on an "as is" and "as available" basis; or
(iii) guarantee that the Web shop will be available uninterrupted and in a fully operating condition nor that the information on the Web shop itself will be free from errors or omissions (however, we will use all reasonable endeavors to correct any errors or omissions as soon as practicable
once they have been brought to our attention).

(4) We are not responsible for any delay or failure to comply with our obligations under these Terms if the delay or failure arises out of any event which is beyond our reasonable control. Such events shall include, without limitation, failure of infrastructure, government intervention, wars, civil commotion, hijacking, fire, flood, accident, storm, strikes, lockouts, terrorist attacks or industrial action affecting us or our suppliers.

12 Copyright and Other Intellectual Property Rights

(1) Your use of the Web shop & website grants no rights to you in relation to copyright, design rights, trade marks or other of our intellectual property rights (or the intellectual property rights of third parties). Huntress has total rights.

(2) We provide the Web shop to you solely for your personal, non-commercial use. The content of the Web shop may not be used for any other purpose without our express written permission.

13 Final Provisions

(1) We reserve the right to change or update these Terms when we find needed.

(2) These Terms will be governed by and construed exclusively in accordance with the laws of the Netherlands. Any dispute arising out of or in connection with these Terms or any agreement resulting there from shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the competent court in Utrecht, the Netherlands.

(3) If any of these Terms are found to be invalid by any court or regulator, the other Terms shall continue to apply.

(4) Please let us know if you have any questions or complaints regarding the Web shop. You can contact us by emailing info@huntress-clothing.com or writing to us at the address of Huntress.

Terms & conditions using payment method Klarna

In cooperation with Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, we offer you the following payment methods. Payment is to be made to Klarna.

 

  • Pay in [14] days: The payment period is 14 days from shipment of the goods or tickets/ availability date of the service. You can find the complete terms and conditions for the markets where this payment method is available here: United Kingdom, Germany, Sweden, Norway, Denmark, Finland, Austria and the Netherlands.
  • Slice it: With the financing service from Klarna you can pay your purchase in flexible or fixed monthly installments according to the conditions stated in the checkout. The installment payment is due at the end of each month after submission of a separate monthly invoice by Klarna. Further information regarding Slice It including terms and conditions and Standard European Consumer Credit Information you can find here for the markets where this payment method is available: Austria, the United Kingdom, Germany, Sweden, Norway, Denmark and Finland.
  • Direct banking: Available in Germany, Austria and the Netherlands. Your account will be debited directly after placement of your order.
  • Direct Debit: Available in Germany, Sweden, Austria and the Netherlands. Your account will be debited after shipment of the goods or tickets/ availability date of the service ​or in case of a subscription in accordance with the timelines communicate​d. You will be notified about the date(s) by email.
  • Card Payments: Available in Germany. The amount will be reserved on your card and will be debited after shipment of the goods or tickets/ availability date of the service. In case of a subscription the amount will be debited in accordance with the timelines communicate​d.